Regional öppen jämförelse

Inom norra sjukvårdsregionen pågår ett arbete med regionala öppna jämförelser, RÖJ. Detta är inlett för några av de större diagnoserna, som bröstcancer och tjocktarmscancer.

Datauttagen till rapporterna görs av statistiker vid RCC Norr. I rapporterna jämförs, i ett antal parametrar, skillnaderna mellan länen och i vissa fall även mellan sjukhusen. RÖJ-rapporterna är viktiga vid den genomlysning som RCC Norrs processledare gör av hur regionens cancervård fungerar och utgör ett underlag för de mål för cancervårdens utveckling som har satts upp för de olika diagnosområdena.

Läs regionala öppna jämförelser för tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Regionala öppna jämforelser tjocktarmscancer 2010-2012 (pdf)

Regionala öppna jämforelser ändtarmscancer 2010-2012 (pdf)