Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientinformation gällande tjock- och ändtarmscancer i Min vårdplan

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Underlag för patientinformation

Den sjukvårdsregionala informationen för Uppsala Örebro sjukvårdsregion levereras genom PDF-dokument nedan och får inte redigeras. Enda undantaget är word-dokumentet för kontaktuppgifter (kap. 1) som kan fyllas i och sparas på enheten så uppgifterna inte behöver fyllas i till varje ny patient.

Materialet kan användas i pärmen Min vårdplan, där du som vårdpersonal väljer vilka avsnitt som ska skrivas ut till patienten.

Informationen är sammanställd av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och är enhetlig för hela Uppsala Örebro sjukvårdsregion, detta för att patienten ska få likvärdig information oavsett vilket sjukhus man tillhör.

Materialet är granskat av professioner inom vården.

Framsida Min vårdplan cancer (pdf)

Kapitel

Materialet är uppdelat i nio kapitel nedan, därefter i ett antal avsnitt under varje kapitel. Dokument märkta med (G) innehåller generell information, och dokument märkta med (D) innehåller diagnosspecifik information.

Kapitel 1, Mötet med vården

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Undersökningar och provtagningar

Kapitel 4, Diagnos

Kapitel 5, Behandling

Kapitel 6, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 7, Praktiska råd

Kapitel 8, Mina rättigheter som patient

Kapitel 9, Uppföljning och nästa steg

Kontakt

porträtt

Ida Kedling

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med tarmcancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

 1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper.
 2. Välj ut det material som är aktuellt till just din patient.
 3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
 4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via MediCarrier. Förslagsvis art.nr. 92616: gaffelpärm plast med ficka på framsida och rygg, 30 mm. A4, vit.

Min vårdplan - Tarmcancer 

Huvuddokument: Min vårdplan och behandlingsinformation tarmcancer

Tilläggs sidor

Kapitel 1

Kontaktuppgifter. Wordfil som fylls av varje enhet.

Kapitel 2

Min Vårdplan

Kapitel 4, Min behandling

Operation

Operation HIPEC

Att opereras med en gluteallambå

Cytostatika

Kort strålbehandling kvinnor och män

Lång strålbehandling kvinnor och män

Strålbehandling och Capecitabine

Kapitel 7, Sjukgymnastik

Fysisk aktivitet inför och i samband med operation

Träning av muskler i bäckenbotten

Kapitel 8, Läkemedel

Central venkateter (CVK)

PICC-line

Subkutan venport (SVP)

Kapitel 9, Symptom, biverkningar och egenvård

 1. Sexuella besvär hos kvinnor efter tarmcancer
 2. Sexuella besvär hos män efter tarmcancer
 3. Ändrad avföring efter behandling av cancer
 4. Sluta röka inför operation och cancerbehandling
 5. Förmågan att lära, förstå och minnas kan påverkas
 6. Förändringar i smaken
 7. Illamående
 8. Smärta
 9. Diarrè och cytostatika
 10. Förstoppning och cytostatika
 11. Hud och slemhinnor om du får cytostatika
 12. Hud och slemhinnor om du får strålbehandling
 13. Håravfall och cytostatika
 14. Infektionskänslighet om du får cytostatika
 15. Stickningar och domningar om du får cytostatika
 16. Till dig som har risk för att utveckla lymfödem
 17. Till dig som har ett lymfödem
 18. Munvård

Kapitel 10, Kostråd

Kalorilista med vanliga livsmedel

Kapitel 11, Stomi

Ileostomi

Kolostomi

Urostomi

Kapitel 12, Stöd för närstående

Barn som närstående

Kapitel 13, ASIH och Palliativ vård

Palliativ vård

Mer information om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med kolorektalcancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och granskat av den regionala vårdprogramgruppen för kolorektalcancer Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

Kontakt

Annika Sjövall

processledare

RCC Stockholm Gotland

 

Lena Söderqvist

processledare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland