Nationell arbetsgrupp Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Hanna Christensson

kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

 

Deltagare

Anna Johansson

kontaktsjuksköterska

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

 

Eva Greus

kontaktsjuksköterska

Region Västerbotten

Monica Olsson

kontaktsjuksköterska

Blekingesjukhuset, Karlshamn

Shahrzad Kordnejad

kontaktsjuksköterska

Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Kajsa Edvardsson

Kontaktsjuksköterska

Kirurgmottagningen Västerås

 

 

Patientrepresentant

Charlotte Toytziaridis

patientföreträdare

ILCO