Nationell arbetsgrupp Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Lena Söderqvist

kontaktsjuksköterska kolorektalcancer

Södersjukhuset AB

 

 

Deltagare

Anna Johansson

kontaktsjuksköterska, stomiterapeut

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

 

Eva Greus

kontaktsjuksköterska, stomiterapeut

Region Västerbotten

Jenny Drott

specialistsjuksköterska

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Monica Olsson

kontaktsjuksköterska

Blekingesjukhuset, Karlshamn

Shahrzad Kordnejad

specialistsjuksköterska

Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Patientrepresentant

Charlotte Toytziaridis

patientföreträdare

ILCO