Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer

— Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna.

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt av tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Interaktiva rapporter

I rapporterna går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport tjocktarmscancer, INCA

Interaktiv rapport ändtarmscancer, INCA

Årsrapporter i PDF

Kvalitetsregisterrapport Ändtarmscancer 2019 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregisterrapport Tjocktarmscancer 2019 (pdf, nytt fönster)

Nationell patientrapport 2019 Tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Onkologirapport 2018 Tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Samtliga framtagna rapporter finns på undersidan Rapporter.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från diagnos till behandlingsstart: 21 dagar för tjocktarmscancer (endast elektivt op) och 49 dagar för ändtarmscancer, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 99,3 procent för tjocktarmscancer och 98,5 procent för ändtarmscancer, 2015

Det nationella registret för ändtarmscancer startade 1995 och registret för tjocktarmscancer startade 2007. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registren.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kvalitetsrapporter Uppsala Örebro 

De sjukvårdsregionala kvalitetsrapporterna för Uppsala Örebro sjukvårdsregion finns här:

Kvalitetsrapporter tjock- och ändtarmscancer

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare uppföljningsrapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 20142015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 20142015 (pdf)

Alla rapporter för registret finns på sidan Rapporter (se sidmenyn).