Nationella vårduppdrag analcancer

Knappt 200 patienter drabbas årligen av analcancer. Majoriteten får behandling i botande syfte med radiokemoterapi (samtidig strål- och läkemedelsbehandling). Runt 20 patienter per år opereras med så kallad salvagekirurgi. Dessa behandlingar koncentrerades 1 januari 2017 till fyra respektive två vårdenheter i landet.

Radiokemoterapi i botande syfte

Behandlingen kräver mycket hög kompetens för att vårdinsatserna före, under och efter den påfrestande behandlingen ska bli optimala.

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Norrlands Universitetssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling i botande syfte

Salvagekirurgi är aktuellt vid kvarvarande tumör eller vid återfall lokalt efter radiokemoterapi. 

Nationella vårdenheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i var sin rapport:

Tvåårsuppföljning Radiokemoterapi Akademiska sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning Radiokemoterapi Norrlands Universitetssjukhus (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning Radiokemoterapi och kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning Radiokemoterapi och kirurgi Skånes Universitetssjukhus (pdf, nytt fönster)

En fyra-årsuppföljning av verksamheterna under 2017 – 2020 kommer att genomföras 2021.

Information till utredande och remitterande enheter

Anmälan nationell MDK (pdf, nytt fönster)
Information och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015 (pdf, nytt fönster)
Remissvar och ansökningar
RCCs beslutsrekommendation, feb 2016 (pdf, nytt fönster)