Nationellt högspecialiserad vård - analcancer

Knappt 200 patienter drabbas årligen av analcancer. Majoriteten får behandling i botande syfte med radiokemoterapi (samtidig strål- och läkemedelsbehandling). Runt 20 patienter per år opereras med så kallad salvagekirurgi. Dessa behandlingar koncentrerades 1 januari 2017 till fyra respektive två vårdenheter i landet.

RCC i samverkan har 2021 föreslagit Socialstyrelsen att avseende radiokemoterapi överväga en förnyad sakkunniggranskning mht att volymerna överstigit vad som ursprungligen uppskattats. Avseende kirurgi har RCC i samverkan föreslagit att detta bör ingå i det pågående NHV- arbetet: Avancerad bäckenkirurgi.

Radiokemoterapi i botande syfte

Behandlingen kräver mycket hög kompetens för att vårdinsatserna före, under och efter den påfrestande behandlingen ska bli optimala.

Nationella vårdenheter

  • Akademiska sjukhuset
  • Norrlands Universitetssjukhus
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling i botande syfte

Salvagekirurgi är aktuellt vid kvarvarande tumör eller vid återfall lokalt efter radiokemoterapi. 

Nationella vårdenheter

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i var sin rapport. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi Akademiska sjukhuset

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi Norrlands Universitetssjukhus

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Skånes Universitetssjukhus

En fyraårsuppföljning av verksamheterna under 2017 – 2020 har genomförts och redovisas i följande rapporter:

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Akademiska Sjukhuset

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Norrlands Universitetssjukhus

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Pfd-dokumenten öppnas i nytt fönster.

Anmälan nationell MDK

Information och kontaktuppgifter

Dokument och länkar

Pfd-dokumenten öppnas i nytt fönster.

Sakkunniggruppens utlåtande

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer