Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för analcancer

Det nationella kvalitetsregistret för analcancer innehåller data om ledtider från välgrundad misstanke om analcancer – till diagnos, multidisciplinär konferens, tid till behandlingsstart, med mera.

Sjukvårdens genomförda utredningar och vilka behandlingar som ges dokumenteras, likaså återfall, överlevnad och seneffekter. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte i kvalitetsregistret.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport analcancer, INCA

Det nationella registret för analcancer startade 2015.

Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.