Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för sköldkörtelcancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla SVF och vårdprogram finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, sköldkörtelcancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, sköldkörtelcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.