Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom

Det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.