MENY

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom

Det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Gemensam information uppdaterad: 22 november 2019