Till regionspecifikt innehåll

Skelett- och mjukdelssarkom

Totalt insjuknar ungefär 370 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Mjukdelssarkom presenterar sig oftast som en asymtomatisk tumör, vilket leder till att det ofta negligeras av såväl patienter som läkare. Skelettsarkom däremot debuterar ofta med vilovärk, belastningssmärta och ibland med lokal svullnad. Överlevnaden för patienter med skelettsarkom har ökat dramatiskt de senaste 40 åren.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala processledare

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom

Mehdy Farhang

processledare, ortoped

Regional vårdprocess skelett- och mjukdelssarkom

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Kartläggning och förkortande av utredningsvägen för patienter från första kontakt med sjukvården till behandling vid sarkomcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Etablering av lokala processledare på regionsjukhusen och en regional arbetsgrupp för vårdprocessen.

Regional processägare

porträtt

David Wennergren

regional processledare skelett- och mjukdelssarkom, ortoped

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst