Nationell vårdprogramgrupp buksarkom

Ordförande

Jan Åhlén

Bröst- och endokrinkirurgiska klin., Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

 

Regionala repr.

Karin Papworth

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Páll Hallgrimsson

Med.dr, kirurg

Skånes universitetssjukhus

Maja Zemmler

överläkare, onkolog

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Lindskog

Med.dr, kirurg

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann Charlotte Dreifaldt

Med.dr, onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Patolog

Pehr Rissler

patolog

Skånes universitetssjukhus

Omvårdnadsrep.

Annica Pettersson

kontaktsjuksköterska för sarkom

Norrlands universitetssjukhus

Patientrepr.

Madalina Ohrberg

patientföreträdare