Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp buksarkom, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, buksarkom (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, buksarkom (word)

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf, nytt fönster)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Diagnostik och behandling

Vägledning för diagnostik och behandling kan hämtas från the European Society for Medical Oncology (ESMO).

ESMO Clinical Practice Guidelines: Sarcoma and GIST

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst