Till regionspecifikt innehåll

Buksarkom

Buksarkom utgör ca 20 procent av alla sarkom. Årlig incidens är ca 1,5/100 000 invånare för gastrointestinalt sarkom (GIST). Retroperitoneala mjukdelsarkom är ovanliga med omkring 0,5–1 fall per 100 000 invånare och år. Behandlingen är ofta avancerad kirurgi.

Buksarkom ger ofta symtom sent i förloppet. Att symtom presenteras sent i sjukdomsförloppet fördröjer diagnos i de flesta fall. Många diagnosticeras genom överraskningsfynd vid bilddiagnostik av annan orsak.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala processledare

Annica Pettersson

processledare, kontaktsjuksköterska

Richard Löfvenberg

processledare, ortoped

Regional vårdprocess buksarkom

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Kartläggning av möjliga uppföljningsvägar i regionen. 
  • Inventering av lokala processledare. 
  • Framtagning av regional medicinsk riktlinje.

Regional processägare

porträtt

Stefan Lindskog

regional processägare buksarkom, Med.dr, kirurg

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst