Nationell vårdprogramgrupp prostatacancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Johan Stranne

urolog, processledare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Anna Kristiansen

onkolog, processledare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Camilla Thellenberg-Carlsson

onkolog, processledare

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Camilla Wennerberg

uroterapeut

Länssjukhuset i Kalmar

Christian Thorbrand

urolog

Helsingborgs lasarett

David Robinsson

urolog, processledare

RCC Sydöst

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Fredrik Jäderling

radiolog

Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Hampus Nugin

urolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingrida Verbiené

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jon Kindblom

onkolog, regional processledare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Wallström

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kimia Kohestani

urolog, processledare

RCC Väst

Mats Andén

onkolog, processledare

Länssjukhuset i Kalmar

Olof Ståhl

onkolog, processledare

RCC Syd

Per Fransson

onkologisjuksköterska, docent

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Sebastian Fors

urolog, processledare

RCC Norr

Stefan Carlsson

processledare, urolog

RCC Stockholm Gotland

Viktoria Gaspar

patolog

Helsingborgs lasarett, Helsingborg

Patientrepresentant

Kent Lewén

patientrepresentant

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Adalsteinn Gunnlaugsson

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Anna Lantz

urolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Carina Danemalm Jägervall

sexualrådgivare

Kirurgkliniken, Växjö, region Kronoberg

Charlotte Becker

laboratoriemedin (PSA)

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Daniela Volz

urolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Ekaterina Kuchinskaya

Sjukvårdsregional processledare

Klinisk genetik Region Östergötland

Elinor Nemlander

specialistläkare allmänmedicin

Sophiahemmets Husläkarmottagning, Stockholm

Ingela Franck Lissbrant

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jens Sörensen

radiolog (PET/DT)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kirsten Björlinger

onkolog

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Adjungerade patientföreträdare

Gert Malmberg

patientrepresentant

 

Hans Joelsson

patientrepresentant

Jan Frick

patientrepresentant

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

 

Fredrik Sandin

statistiker,