Nationell vårdprogramgrupp för peniscancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för peniscancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Axel Gerdtsson

urolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Vice ordförande

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Aus Saudi

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

 

Bengt Friedrich

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Diane Grelaud

patolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Dominik Glombik

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Kimia Kohestani

urolog

RCC Väst

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Per Nordlund

urolog

Södersjukhuset Stockholm

Sinja Kristiansen

dermatolog

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Erik Persson

statistiker

RCC Mellansverige