Nationellt högspecialiserad vård peniscancer

Peniscancer drabbar cirka 150 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk. Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är sedan januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Vårduppdraget utgör sedan 2022 nationellt högspecialiserad vård (NVH) enligt beslut av Socialstyrelsen.

Uppföljning

De två nationella vårdenheterna Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro har arbetat under 2015-2018 och redovisar de fyra åren i var sin rapport:

Fyraårsuppföljning Skånes universitetssjukhus Malmö (pdf)

Fyraårsuppföljning Universitetssjukhuset Örebro (pdf)

Tidigare uppföljningsrapporter

Peniscancer - sammanställning av PREM-enkäter, december 2018 (pdf)

Peniscancer - En rapport kring nivåstrukturering, januari 2018 (pdf)

Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer –uppföljning av åren 2015-2016, RCC i samverkan juni 2017 (pdf)

Rapporten bygger bland annat på nedanstående underlagsrapporter.

Uppföljning Skånes Universitetssjukhus 2015-2016 (pdf)

Uppföljning Universitetssjukhuset i Örebro 2015-2016 (pdf)

Synpunkter från nationella arbetsgruppen kontaktsjuksköterskor gällande verksamheten vid nationella vårdenheter (pdf)

Nationella vårdenheter

Sedan 2013 hålls en nationell MDK en gång per vecka. Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes universitetssjukhus ansvarar för konferensen med två års intervall. Mer information om konfenernsen och anmälan finns nedan:

Nationell multidisciplinär konferens för peniscancer

Anmälan ska därför skickas dit.

  • Skånes universitetssjukhus i Malmö

Verksamhetspresentation, Skånes universitetssjukhus

Om sjukdomen och behandling, 1177/Region Skåne

Om behandling av peniscancer, Skånes universitetssjukhus

  • Universitetssjukhuset Örebro

Verksamhetspresentation (pdf)

Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss

Till vårdenhetens hemsida

Om sjukdomen och behandling

Dokument och länkar

Remiss till landsting och regioner (pdf)

Beslutsrekommendation (pdf)