Nationell kvalitetsregistergrupp peniscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande och registerhållare

Dominik Glombik

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Vice ordförande

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Kontakt

Axel Gerdtsson

urolog

Skånes universitetssjukhus Lund

 

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Fatou Hellman

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Jenny Magnusson

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Forsell

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Per Nordlund

urolog

Södersjukhuset Stockholm

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Theodoros Psarias

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Maria Moutran

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Isabel Larruy Bergqvist

registeradministratör

Erik Persson

statistiker

RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige