Cancer under graviditet – stöddokument

Stöddokumentet för cancer under graviditet har som mål att öka kunskapen kring hur cancerdiagnostik och cancerbehandling kan genomföras hos gravida patienter. Den riktar sig till personal inom cancervården men även till personal inom andra discipliner som kan komma i kontakt med gravida patienter med cancer.

Stöddokumentet

Just nu är dokumentet ute på remiss och texten här kommer att uppdateras när det nya dokumentet är publicerat. 

Alla vårdprogram, vägledningar, stöddokument  och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Cancer under graviditet är sällsynt. Därför är det viktigt att samla kunskap och utveckla kompetens inom området genom samverkan med specialiserade kollegor.

Stöddokumentet ger inte tillräckligt underlag för att planera utredning eller ge behandling, men kan ge en överblick och fungera som utgångspunkt för vidare kunskapssökning. Länkar till aktuella nationella och internationella riktlinjer finns sist i dokumentet.

Patientinformation

RCC har i tillsammans med 1177 tagit fram en patientinformation som kan användas i kommunikationen med den nydiagnosticerade, gravida patienten. Informationen är i wordformat för att varje region ska kunna lägga den i sin grafiska profil eller infoga den i sin befintliga patientinformation.

Cancer under graviditet - patientinformation (worddokument)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Väst.