Nationell vårdprogramgrupp matstrups- och magsäckscancer

Ordförande

Eva Szabo

kirurg, ordförande

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Anders Edebo

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Berit Sunde

leg. sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

David Borg

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Fredrik Lindberg

kirurg

Norrlands universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Nima Mottacki

gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pernilla Lagergren

leg sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Todor Dzhendov

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Patientrepresentant

Didrik von Porat

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr