Nationell vårdprogramgrupp matstrups- och magsäckscancer

Ordförande

porträtt

Michael Hermansson

kirurg

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Anders Edebo

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands universitetssjukhus

David Borg

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Lagergren

leg sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patientrepresentant

Didrik von Porat

Stödjande RCC

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr