MENY

Gällande vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-10-03

3. Mål med vårdprogrammet

Vårdprogrammets huvudsakliga mål är att:

  • Vara ett stöd i handläggningen av patienter med esofagus- och ventrikelcancer för olika professioner i behandlingsteam på region-, läns- och länsdelssjukhus.
  • Vara ett stöd för personal i primärvården.
  • Definiera vad som anses vara standard i utredning, behandling och uppföljning av patienter med esofagus- och ventrikelcancer och på så sätt vara ett underlag för beslutsfattare inom sjukvården inför strategiska beslut.
  • Kunna användas för personer under utbildning som vill få en översiktlig bild av dessa diagnoser och som en ingång för vidare studier.

För primärvården rekommenderar vi även RCC:s smart-phone app ”Cancervård”. Denna kommer att uppdateras efterhand som nya versioner av vårdprogrammet publiceras.