Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Norr – nationellt ansvarig

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

Statistiker

Nationell support, RCC Norr

 

 

RCC Stockholm-Gotland

Alexei Filatov

RCC Stockholm Gotland

 

Helena Adlitzer

processledare palliativ vård

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Tomasson

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Alexandra Andersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst