Forskning på registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV)

Här finns information om forskning med stöd av det nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV), samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.