Till regionspecifikt innehåll

Matstrups- och magsäckscancer

Antal nya fall av magsäckscancer (ventrikelcancer) har minskat kraftigt sedan 1960-talet men fortfarande insjuknar omkring 600 personer årligen i Sverige. Antalet cancrar i matstrupe (esofagus) och övre magmunnen (cardia) ökar, framför allt bland män. Matstrupscancer och cancer i övre magmunnen drabbar sammanlagt knappt 700 personer per år.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Regionala patientprocessledare

Regionala patientprocessledare

Michael Hermansson

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

David Borg

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av matstrups-och magsäckscancer:

Esofagusventrikelca regionala riktlinjer SÖ 20200121 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Matstrups- och magsäckscancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom matstrups- och magsäckscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Uppsala Örebro

Sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer, Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen

Regional vårdprocess matstrups- och magsäckscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med matstrups- och magsäckscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Analys och införande av standardiserade vårdförlopp.
 • Deltar i revisionsarbete av nytt nationellt vårdprogram.
 • Kartläggning av Min vårdplan och aktiva överlämningar via regionala dialogmöten.
 • Införande och uppföljning av en palliativ konsultrond vid Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med den palliativa vårdprocessen.
 • Framtagande av en regional medicinsk riktlinje för Västra sjukvårdsregionen. 

Regional processägare

porträtt

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

Statistiker

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst