Nationell arbetsgrupp Min vårdplan lungcancer

Patientinformationen i Min vårdplan lungcancer är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan lungcancer.

Ordförande

Marie Svensson

processledare, specialistsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset

Deltagare

Anna-Lena Bjureheim

specialistsjuksköterska, kontaktsjuksköterskekoordinator

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Caroline Persdotter

kontaktsjuksköterska, specialistsjuksköterska

Region Skåne

Cecilia Sandell

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset i Linköping

Cecilia Sundell

kontaktsjuksköterska, specialistsjuksköterska

Region Skåne

Patientrepresentanter

Bo Erixon

Lungcancerföreningen

 

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala