Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Styrdokument Nationella lungcancerregistret och Mesoteliomregistret 2018

Manualer

Manual för Nationella lungcancerregistret och Mesoteliomregistret 2020
Användarhandbok för inrapportör

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning, nationellt kvalitetsregister lungcancer
Variabelbeskrivning för IPÖ finns på IPÖ-sidan, länk längre ner.

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier, lungcancer (pdf)
Inklusionskriterier, mesoteliom (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för lungcancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

Registreringsblankett 

Registreringsblanket mesoteliomregistret (fr o m 2018-01-01)

Dokument för IPÖ lungcancer

Manual och andra dokument för Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer hittar du här:

Individuell patientöversikt lungcancer