Nationell vårdprogramgrupp levercellscancer

Ordförande

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Bjarne Ardnor

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Christer Andersson

allmänläkare

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Mats Andersson

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antti Oksanen

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabet Axelsson

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hans Glaumann

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gordana Grujcic

specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gunnar Söderdahl

transplantation (STF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Mikael Björnstedt

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nils Albiin

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Olof Danielsson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per Stål

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sirje Jansson

specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Soo Aleman

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Staffan Wahlin

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Fernebro

onkolog

Centrallasarettet Växjö, Växjö

Anders Jansson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Gert Lindell

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Hans Verbaan

hepatolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Inger Keussen

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jörgen Wenner

leverkirurg

Helsingborgs lasarett, Helsingborg

Marie-Louise Pendse

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Sandgren

specialistsjuksköterska

Universitetssjukhuset i Linköping

Per Sandström

ledamot RCC Sydöst styrgrupp

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Agneta Norén

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Nilsson

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann-Sofi Duberg

infektionsläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Charlotte Ebeling Barbier

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christian Cahlin

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christina Tinggaard Zurka

specialistsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Joar Svanvik

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Olof Hafström

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lena Söderberg

specialistsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Malin Sternby Eilard

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Lindnér

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sven Wallerstedt

hepatolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancerrehabilitering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stefan Bergström

onkolog

Akademiska sjukhuset

Stödjande RCC

porträtt

Catarina Åsberg

T f enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

Katrín Gunnarsdóttir

enhetschef statistik

RCC Väst