Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst – nationellt ansvarig

Siv Vitblom

registeradministratör

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

 

 

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

 

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige