Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare

Linda Lundgren

kirurg, registerhållare för SweLiv

Universitetssjukhuset i Linköping

Ordförande

Malin Sternby Eilard

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Forskningsansvarig

Oskar Hemmingsson

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ledamöter

Jenny Rystedt

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Jozef Urdzik

leverkirurg

Akademiska Universitetssjukhus, Uppsala

Stefan Gilg

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Suppleanter

Emil Östrand

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Hanna Nyström

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Jennie Engstrand

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Magnus Rizell

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Sandström

leverkirurg

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Specialistföreningar

Carl Jorns

transplantationskirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Svensk transplantationsförening

 

Mattias Ekstedt

hepatolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Svensk gastroenterologisk förening

Jenny Drott

specialistsjuksköterska

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Förening för sjuksköterskor i kirurgi

Margareta Heby

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Gastrointestinal onkologisk förening

Mattias Ekstedt

hepatolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Svensk gastroenterologisk förening

Stina Lindblad

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Gastrointestinal onkologisk förening

Patient- och närståenderepresentant

Fredrik Hopfgarten

patient- och närståenderepresentant

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

Stödjande RCC

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Justin Harbs

statistiker

RCC Väst

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst