Nationellt vårdprogram skivepitelcancer

Det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden (cSCC) beskriver alla patienter i olika skeden av sjukdomen.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram skivepitelcancer i huden, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.