Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Vårdprogrammet för hypofystumörer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2021 och senast reviderat 25 juni 2024.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Uppdaterat vårdprogram hypofystumörer publicerat i Kunskapsbanken 25 juni 2024