Nationell arbetsgrupp Min vårdplan CNS

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet (CNS). Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Cecilia Skoglund

leg. sjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståendeföreträdare

Heike McClellan

Hjärntumörföreningen

Deltagare

Alexandra Dovin

leg. sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Alicia Hellgren

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Brynell

Kontaktsjuksköterska

Region Skåne