Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistren. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer

CNS-registret omfattar patienter som är diagnosticerade enligt bilddiagnsotik efter 2018-01-01, alternativt diagnosticerade och opererade efter 2018-01-01.

Styrdokument

Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer (pdf, nytt fönster)

Manual

Manual för det nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer, 2021 (pdf, nytt fönster)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning CNS (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier CNS (pdf)

Formulär för CNS-tumörer

 1. Anmälan intracerebrala tumörer CNS (pdf)
 2. Anmälan intrakraniella meningeom CNS (pdf)
 3. Anmälan intraspinala tumörer CNS (pdf)
 4. Icke-kirurgisk behandling CNS (pdf)
 5. Kirurgi intracerebrala tumörer CNS (pdf)
 6. Kirurgi intrakraniella meningeom CNS (pdf)
 7. Kirurgi intraspinala tumörer CNS (pdf)
 8. Postoperativ uppföljning CNS (pdf)

________________________________________

Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Styrdokument

Styrdokument nationellt kvalitetsregister för primära maligna hjärntumörer (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportörer (pdf)
Manual för anmälan primära maligna hjärntumörer (pdf)
Manual för uppföljning av primära maligna hjärntumörer del 1-2 (pdf)
Användarhandbok för sammanställning (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för primära maligna hjärntumörer (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier primära maligna hjärntumörer (pdf)
Inklusionskriterier hjärntumör ettårsuppföljning (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för hjärntumörer, tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälningsformulär primära maligna hjärntumörer (pdf)
 2. Uppföljningsformulär del 1 (pdf)
 3. Uppföljningsformulär del 2 (pdf)

PROM och PREM — patientrapporterade mått

Initialbrev PROM (pdf)

Initialbrev PREM (pdf)
Enkät PREM (pdf)
Variabellista PREM (pdf)

Dokument för IPÖ CNS

Manual och andra dokument för Individuell patientöversikt (IPÖ) CNS hittar du här:

Individuell patientöversikt CNS