MENY

Nationellt vårdprogram trofoblastsjukdomar

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.


Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2019