Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogrammet omfattar utredning, behandling och uppföljning av livmoderhalscancer (cervixcancer) och vaginalcancer. Däremot omfattar vårdprogrammet inte cervixdysplasier (cellförändringar, förstadier) mer än översiktligt och för en bakgrund.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram livmoderhals- och vaginalcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer livmoderhalscancer och cervixdysplasi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Rekommendation vid kontaktblödningar

Rekommendation kontaktblödning kvinnor under 25 år (pdf)