MENY

Gällande vårdförlopp livmoderhalscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Arbetsgruppens sammansättning

 • Karin Bergmark, ordförande, med.dr, gynonkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Kristina Aglund, gynonkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Catharina Beskow, med.dr, gynonkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Kathrine Bjersand, tumörkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Maria Bjurberg, med.dr, gynonkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Göran Björk, tumörkirurg, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Louise Bohr Mordhorst, gynonkolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Henrik Falconer, docent, gynekolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Susanne Fridsten, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Håkan Geijer, docent, radiolog, nuklearmedicinare, Universitetssjukhuset Örebro
 • Eva Hardmeier, gynekolog, Läkarhuset Odenplan, Stockholm
 • Pär Hellberg, docent, tumörkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Päivi Kannisto, docent, tumörkirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Leif Karlsson, sjukhusfysiker, Universitetssjukhuset Örebro
 • Preben Kjölhede, professor, gynekolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Henrik Leonhardt, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Gabriel Lindahl, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Carina Rundström, MSc, specialistsjuksköterska i cancervård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Diana Taslica, patolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bengt Tholander, med.dr, gynonkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Anna Tolf, patolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ann-Charlotte Waldenström, med.dr, gynonkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Christina Wallentin, patientrepresentant, Gynsam
 • Agneta Zachrisson, onkologisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg