Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderhalscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt