MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderhalscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018