Till regionspecifikt innehåll

Livmoderhalscancer

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

I Uppsala-Örebroregionen arbetar den regionala vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

Processplan för livmoderhalscancerprevention

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Livmoderhalscancerprevention (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Anna Meschaks

processledare cervixcancerprevention

Region Jämtland Härjedalen

RCC Norr

Region Stockholms har som enda region i Sverige infört kostnadsfri vaccination till alla unga kvinnor tom 26 års ålder.

Processledare

Kristina Elfgren

Överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Styrgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Regionala styrgruppen för gynekologiskt cellprov består av regionala företrädare inom den gynekologiska cellprovskontrollen inom Regionalt cancercentrum syds upptagningsområde.

Katarzyna Miszczuk

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

Ulrica Stråhlman

utvecklingbarnmorska

Regional vårdprocess livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med livmoderhalscancer och vaginalcancer. Sahlgrenska unviersitetssjukhuset är nationell högspecialiserad vårdenhet (NHVe) för fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Vår nyupprättade nationella multidisciplinära konferens för fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.
 • Fortlöpande uppdatering av regionala medicinska riktlinjer utifrån nationella vårdprogrammet och senaste forskningsrön.
 • Utveckling av kvalitetsregistret för livmoderhals och vaginalcancer.
 • Utveckling av kvalitetsindikatorerna för vårdprocesserna.
 • Utbildning för personal om vårdprocesserna.
 • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet.
 • Forskning kring fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för vulvacancerlivmoderkroppscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processledare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processledare vulvacancer och livmoderhalscancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

porträtt

Emma Karlsson

regional omvårdnadsordförande

Regionalt stödteam

porträtt

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst