Till regionspecifikt innehåll

Livmoderhalscancer

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

I Uppsala-Örebroregionen arbetar den regionala vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

Processplan för livmoderhalscancerprevention

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Livmoderhalscancerprevention (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Anna Meschaks

processledare cervixcancerprevention

Region Jämtland Härjedalen

RCC Norr

Region Stockholms har som enda region i Sverige infört kostnadsfri vaccination till alla unga kvinnor tom 26 års ålder.

Processledare

Kristina Elfgren

Överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Styrgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Regionala styrgruppen för gynekologiskt cellprov består av regionala företrädare inom den gynekologiska cellprovskontrollen inom Regionalt cancercentrum syds upptagningsområde.

Christer Borgfeldt

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

Skåne universitetssjukhus

Ulrica Stråhlman

utvecklingbarnmorska

Sjukvårdsregional vårdprocess för cervixcancerscreening.

Kontakt

Mirjam Våtz

sjukvårdsregional processledare

Region Jönköpings län

Regional vårdprocess livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med livmoderhalscancer och vaginalcancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Uppdatering av nationellt vårdprogram och regionala medicinsk riktlinje
  • Framtagning av Min vårdplan
  • Organisation för uppdrag som enhet för nationell högspecialiserad vård med fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer som startar i oktober 2022 tillsammans med Karolinska sjukhuset
  • Forskning kring fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderkroppscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer och livmoderhalscancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

Pia Pettersson

regional omvårdnadsordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst