Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer gynekologiska tumörer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för äggstocks- och livmoderkroppscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.