Vulvacancer

Cancer i de yttre genitalierna så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. Cirka 200 kvinnor insjuknar varje år i Sverige. Överlevnaden är generellt sett god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter representerade från alla regioner tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det finns i dag inga fastställda nationella riktlinjer eller vårdprogram för vulvacancer men arbete pågår för att fastställa det första nationella vårdprogrammet som beräknas vara klart under 2019. Det togs beslut 2016 att nationellt nivåstrukturera eller som det också kallas centralisera all vulvacancer behandling i Sverige till fyra nationella centra. Fyra nationella centra utnämndes; Linköpings, Lunds, Karolinska och Sahlgrenskas universitetssjukhus och som infördes 2017.

För mer information läs här: Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer mellan åren 2012-2016 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med vulvacancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer i Sverige för åren 2013-2017. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen


Grafen visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2013-2017. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att cirka 90 % (blått) behandlas enbart med kirurgi, cirka 8% (orange) behandlas med strålbehandling med eller utan cellgifter . Några procent (mörkblått) behandlas med kirurgi och en kombination av strålbehandling och cellgifter, och någon procent  annan behandling (grönt).

Stapeln i botten höger märkt X/0 motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.