Kvalitetsindikatorer

Siffrorna presenteras med ett drygt års eftersläpning för att alla data ska hinna komma i till registret och kvalitetssäkras. 

Livmoderhalscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 35 dagar, 2018
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 68 procent, 2018
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 84 procent, 2018

Livmoderkroppscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 26 dagar, 2018
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 87 procent, 2018
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 91 procent, 2018

Vulvacancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 52 dagar, 2018
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 88 procent, 2018
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 88 procent, 2018

Äggstockscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 26 dagar, 2018
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 97 procent, 2018
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 86 procent, 2018