Frågelåda

Här kan du ställa frågor kring registret som sedan tilldelas och åtgärdas av/besvaras av registrens styrgrupp och stödteam.

Innan du ställer en fråga är det viktigt att du kollar bland redan inkomna frågor. Kanske har någon annan redan ställt samma fråga som redan besvarats.

Se inkomna frågor och svar. 
Ställ en fråga i forumläret här.