Till regionspecifikt innehåll

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer

Registret omfattar fyra diagnosgrupper: livmoderkroppscancer (corpuscancer), livmoderhals- och vaginalcancer (cervix- och vaginalcancer) äggstockscancer (ovarialcancer) och vulvacancer.

Nationell kvalitetsregisterrapport gynekologisk cancer, 2023 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Respektive register startade 2008 för äggstocksancer, 2010 för limoderkroppscancer, 2011 för livmoderhalscancer och 2012 för vulvacancer. Målet är att öka kunskapen om gynekologisk cancer i Sverige, att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning samt att identifiera eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.

Via Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer skickas sedan 2022 enkäter till kvinnor med gynekologisk cancer på ett systematiskt sätt via 1177 cirka 7-9 månader efter genomgången behandling. Syftet är att ytterligare mäta kvaliteten på behandlingen.