Testning äggstockscancer i norr

Cancergenetisk testning vid Äggstockscancer (epitelial) inom norra sjukvårdsregionen.

Äggstockscancer kan ibland orsakas av medfödda genetiska förändringar. Dessa kan upptäckas genom att göra genetisk analys på blodprov.

Vid äggstockscancer analyseras generna: BRCA1, BRCA2, BRIP1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D. Syftet med analysen är att skräddarsy patientens uppföljning och svaret kan även ha betydelse för patientens släktingar.

Kontakt

För praktiska frågor om provtagning, remisskrivning med mera, vänd dig i första hand till medarbetarna vid Cancergenetisk mottagning.

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80.

Telefontider

Måndagar: 08.00-11.00

Tisdagar: 13.00-16.00

Onsdagar: 13.00-15.00

Torsdagar: 08.00-11.00

Fredagar: 08.00-11.00

Behöver du som vårdgivare kontakta oss utanför telefonrådgivningens telefontider? Det går även bra att söka medarbetarna via sjukhusets växel (gäller inte för patienter).

Vid övriga frågor, kontakta Christina Edwinsdotter Ardnor, Anna Rosén.

Dokument för nedladdning

Remiss:

Remiss genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Malltext för informationsbrev till patient innan testning:

Text till patientinformation om genetisk testning äggstockscancer

Malltext för svar på negativt provsvar till patient:

Malltext vid negativt provsvar (Word)

OBS! Använd regionens brevmall till texterna för informationsbrev och för negativt provsvar. Ange telefonnummer till kontaktsjuksköterska vid er klinik i informationsbrevet.

 

Medarbetarna

porträtt

Carin Nylander

sjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

 

porträtt

Jens Nyström

sjuksköterska, genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare, sjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Wännman

sjuksköterska, genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Christina Edwinsdotter Ardnor

medicinskt ledningsansvarig, onkolog, processledare ärftlig cancer

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Rosén

klinisk genetiker, överläkare

Cancergenetisk mottagning