Nationell arbetsgrupp Min vårdplan äggstockscancer

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan äggstockscancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Medlemmar

Carina Rundström

specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

Hanna Brännlund

Specialistsjuksköterska inom onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johanna Oskarsson

Onkologisjuksköterska/Kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Ulrika Odelram Wiréen

Specialistsjuksköterska inom onkologi

Universitetssjukhuset i Linköping

Sara Wendel

patient- och närståendeföreträdare

Cecilia Kamstad

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus Lund

Marianne Olsson

Patient- och närstråendeföreträdare