Nationell vårdprogramgrupp bukspottkörtelcancer

Ordförande

Bobby Tingstedt

Adj professor

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regionala representanter

Asif Halimi

Överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus

 

Poya Ghorbani

överläkare

Mottagning Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Kontakt

Linda Lundgren

kirurg, sjukvårdsregional processledare

Universitetssjukhuset i Linköping

Johanna Wennerblom

Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patolog

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Omvårdnadsrep.

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepr.

Eva Backman

PALEMA

 

 

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

 

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst