Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer avser tumörer med duktalt ursprung i pankreaskörteln.

Vissa avsnitt berör också det periampullära området (duodenum, extrahepatiska gallvägar och papilla Vateri). Vårdprogrammet innefattar inte neuroendokrina tumörer, lymfom och sekundära tumörer i pankreas, och det tar heller inte upp sällsynta varianter såsom acinär pankreascancer. Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter > 18 år. För barn < 18 år kontaktas omgående närmaste barnonkologiska center för utredning och diagnostik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Nutritionsbehandlingen vid pankreascancer

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid pankreascancer vid sjukhusen inom Uppsala-Örebroregionen.

Nutritionsomhändertagande Pankreascancer - Dietisterna inom Uppsala Örebroregionen, januari 2020 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer