Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer avser tumörer med duktalt ursprung i pankreaskörteln.

Vissa avsnitt berör också det periampullära området (duodenum, extrahepatiska gallvägar och papilla Vateri). Vårdprogrammet innefattar inte neuroendokrina tumörer, lymfom och sekundära tumörer i pankreas, och det tar heller inte upp sällsynta varianter såsom acinär pankreascancer. Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter över 18 år. För barn under 18 år kontaktas omgående närmaste barnonkologiska center för utredning och diagnostik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Nutritionsbehandlingen vid pankreascancer

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid pankreascancer vid sjukhusen inom Uppsala-Örebroregionen.

Nutritionsomhändertagande Pankreascancer - Dietisterna inom Uppsala Örebroregionen, januari 2020 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)