Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bröstcancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bröstcancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, bröstcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Webbutbildning

Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional baslinjemätning i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för bröstcancer (16 oktober 2015)

Om införandet av vårdförlopp i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp.

Regionalt anpassad patientinformation region Stockholm