BRCA-testning i norr

Cancergenetiskt snabbspår för behandlingsrelaterad testning av BRCA1 och BRCA2 inom norra sjukvårdsregionen.

Inom BRCA-testning analyseras generna: ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, PALB2, RAD51C, RAD51D, TP53 i samband med ett nydiagnostiserat fall av bröstcancer. Syftet med testningen är att ge vägledning vid behandling av det enskilda cancerfallet. Svaret på analysen kan även styra patientens uppföljning och ha betydelse för patientens släktingar.

För praktiska frågor gällande provtagning, remisskrivning m.m. vänd dig i första hand till medarbetarna vid Cancergenetisk mottagning, 090-785 13 80.

Vid behov av kontakt utanför telefonrådgivningens telefontider går det även bra att söka medarbetarna via sjukhusets växel (ej för patienter, endast för vårdgivare).

Sjuksköterska Carin Nylander, Sjuksköterska Jens Nyström, Sjuksköterska Anna Wännman, Sjuksköterska och genetisk vägledare Elisabeth Stenman

Dokument för nedladdning

PM för handläggning av snabbspår:

Cancergenetiskt snabbspår vid bröstcancer (pdf)

Remiss till BRCA-lab:

Remiss BRCA-analys primär bröstcancer (pdf)

Observera att provet ska skickas direkt till BRCA-lab i Lund (ej till klinisk genetik, Nus). Provet skall skickas i transporthylsa och vadderat kuvert enligt klinisk rutin.

Adressen finns på remissen.

Information om BRCA-testning till vårdgivare:

Information vårdgivare (pdf)

Malltext för informationsbrev till patient innan testning:

Text till patientinformation om BRCA-testning (Word)

Malltext för svar på negativt provsvar till patient:

Malltext vid negativt provsvar (Word)

OBS! Använd regionens brevmall till texterna för informationsbrev och för negativt provsvar.

Ange telefonnummer till kontaktsjuksköterska vid er klinik i informationsbrevet.

Vid frågor kontakta

Christina Edwinsdotter Ardnor

Anna Rosén