Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.


Regionalt innehåll


Om bröstcancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om bröstcancer och en bilaga om mammografiscreening.

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annat landsting i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

 


Faktaägare: Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 8 februari 2018

Regional information uppdaterad: 3 juni 2016

Regionalt