Nationell vårdprogramgrupp myelom

Ordförande

Markus Hansson

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Maria Bjurberg

gynonkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Antonio Izarra Santamaria

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus

Kristina Carlson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hareth Nahi

hematolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge/Solna

Cecilie Hveding Blimark

regional processägare myelom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ronald Svensson

hematolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Stödjande RCC

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

 

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst