Till regionspecifikt innehåll

Myelom

Myelom är en form av blodcancer som uppstår i plasmacellerna i benmärgen. Varje år får 650 personer i Sverige myelom. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor. De flesta som insjuknar är över 65 år.

Myelom är en kronisk sjukdom som i nuläget inte helt går att bota. Många patienter kan dock bli bättre och få en god livskvalitet efter behandling. De senaste åren har nya behandlingsmetoder och läkemedel förbättrat överlevnaden betydligt.

Sjukdomen delas in i asymtomatiska (icke-behandlingskrävande) och symtomatiska (behandlingskrävande) vid diagnos. Patienter med asymtomatiskt myelom kan leva i flera år utan att sjukdom utvecklas och än så länge har man inte säkert visat att det inte ger någon effekt att behandla dessa i ett tidigt skede.

Myelom är en mångfacetterad sjukdom och kan debutera med många olika symtom, till exempel trötthet, smärta i rygg eller bröstkorg, njursvikt och anemi (blodbrist). Behandlingen består av cellgifter i kombination med kortison och nyare läkemedel. Även stamcellstransplantationer förekommer.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Regional patientprocessledare

Konstantinos Lemonakis

regional patientprocessledare blodcancer

Skånes universitetssjukhus Lund

Kontakt

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Regional vårdprocess myelom

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med myelom i västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Lokal anpassning till Nationellt Vårdprogram för myelom  2022 publicerades som Regional liktlinje myelom 1 juni 2022.

 • Framtagning av en uppdatering av Nationellt Vårdprogram för myelom 2023 pågår och planeras publicerad i slutet av 2023. 

 • Utveckling av myelomregistret med blant annat införande av INCA Patientöversikt för myelom, en grafisk översikt över  patientens behandlingar, respons samt viktiga biverkningar och lab.prover för att ta del av för patienter och vårdpersonal, samt ta fram öppet redovisande rapporter om resultat från de olika enheterna som behandlar myelom i Sverige.
 • Dialogmöten med hematologienheter och medicinmottagningar i VGR och Norra Halland som behandlar myelompatienter med diskussion kring behandlingar, resultat och nya metoder.
 • Att samordna de olika laboratoriemetoderna för blodcancer i Västra sjukvårdsregionen. 

Vårdprocessen för myelom har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för benmärgstransplantation, lymfomKLL och leukemi.

Utredning och behandling i västra sjukvårdsregionen

Patienter med misstänkt myelom utreds av hematologspecialister, som finns på alla sjukhus i regionen.

Myelom behandlas med cytostatika, stamcellstransplantation  och olika nyare läkemedel inklusive immunterapi och ibland strålning. Behandlingen sker huvudsakligen i öppenvården och ges på alla sjukhus som har hematologer. Hos yngre patienter ges en högdos cytostatika i kombination med stamcellstransplantation. Behandlingen görs då på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regional processägare

porträtt

Cecilie Hveding Blimark

regional processledare myelom, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regional omvårdnadsordförande

Inger Andersson

regional omvårdnadsordförande hematologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst